Kuukausi: joulukuu 2019

Tärkeitä lukuja 2020

  2020 2019 Työeläkevakuutusmaksut Työntekijämaksu 17 – 52 -vuotiaatTyöntekijämaksu 53 – 62 -vuotiaatTyöntekijämaksu 63 – 67 -vuotiaat Työnantajan työeläkemaksu keskimäärin 7,15 % 8,65 % 7,15 % 24,8 % 6,75 % 8,25 % 6,75 % 25,2 % Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu, maksetaan verohallinnolle muiden oma-aloitteisten verojen yhteydessä) 16 – 67 -vuotiaiden palkoista 1,34 %   0,77 …

Tärkeitä lukuja 2020 Lue lisää »

Vuosilomien kertyminen sairauspoissaolon ajalta – vuosilomalain muutos

1.4.2019 voimaan tullutta Vuosilomalain muutosta sovelletaan 1.4. alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen. Muutoksella parannetaan pitkään työkyvyttömyyden vuoksi työstä pois olleiden työntekijöiden asemaa. Vuosilomaa kertyy työssäoloajalta tai työssäolon veroisilta päiviltä 2,5 päivää kuukaudessa, kun työsuhde on kestänyt yli vuoden lomanmääräytymisvuoden lopussa. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomapäiviä kertyy 2 päivää kuukaudessa. Työssäolon veroisia päiviä (VLL 7 §) ovat yleisimmin …

Vuosilomien kertyminen sairauspoissaolon ajalta – vuosilomalain muutos Lue lisää »