Kone- ja laiteinvestoinneista korotetut poistot verovuosina 2020–2023

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi tehdä korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023. Korotetun poiston voivat siten tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Laissa ei ole toimialakohtaisia rajoituksia. Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone …

Kone- ja laiteinvestoinneista korotetut poistot verovuosina 2020–2023 Lue lisää »