Etäpikkujouluja, joululahjoja, mainoslahjoja

Koronatilanne rajoittaa mahdollisuuksia järjestää perinteisiä pikkujoulutilaisuuksia. Työnantaja voi järjestää etäpikkujouluja ja muita etävirkistystilaisuuksia työntekijöilleen (ei ole heille veronalaista tuloa). Ruokien ja juomien toimituksen voi järjestää kotiin. Tai työntekijä voi hakea järjestetyt tarjoilut sovitusta paikasta. Huomioitavaa on, että LAHJAKORTTINA annetut – ruoka- ja juomaetuudet ovat kuitenkin saajalleen veronalaista palkkaa.

Työnantajan koko henkilökunnalleen järjestämien pikkujoulujen kulujen arvonlisävero on yritykselle vähennyskelpoista, myös alkoholijuomien osalta (KHO:n ratkaisu 20.6.1998 T 1229).

Joululahja työntekijälle tai asiakkaalle

Työntekijälle voidaan antaa vähäinen lahja, kunhan se on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Verovapaiden lahjojen yhteenlaskettu arvo työntekijää kohden voi olla enintään 100 eur vuodessa. Verovapauden edellytyksenä on myös, että ne annetaan kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Henkilökuntalahjan hankintaan sisältyvä arvonlisävero ei ole vähennettävissä, mutta evl-verotuksessa kulu on vähennyskelpoinen.

Mainoslahjat ovat elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia kuluja, tällaisia ovat esim. enintään 35 euron arvoiset näytekappaleet ja yrityksen logolla varustetut massalahjat (annetaan samanlaisena ja samanaikaisesti usealle vastaanottajalle).

Edustuslahjoiksi katsotaan pääsääntöisesti lahjan saajalle yksilöllisesti valitut ja aina alkoholilahjat. Näistä ei arvonlisäverovähennystä saa tehdä, mutta tuloverotuksessa 50 % on vähennyskelpoista.

Lisätietoja aiheista mm. Verohallinnon ohjeista

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkil%C3%B6kuntaedut-verotuksessa3/#3.5-virkistys–ja-harrastustoiminta

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdist%C3%B6tiedotteet/2020/ty%C3%B6nantaja-voi-j%C3%A4rjest%C3%A4%C3%A4-et%C3%A4pikkujouluja-ja-muita-et%C3%A4virkistystilaisuuksia-verovapaasti/