Korona taloushallinnon näkökulmasta

Taloushallintoliitto julkaisi 20.3.20 videoleikkeen: Korona tilitoimiston näkökulmasta. Video on nähtävänä linkistä: http://uutiset.taloushallintoliitto.fi/news/video-korona-tilitoimiston-naekoekulmasta-397765

Video on osa maksullista TilisanomatLIVE lähetystä 17.3., jonka Taloushallintoliitto nyt julkaisi maksuttomasti yleiseen käyttöön. Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman käy läpi ajankohtaista tietoa ja ohjeita tilitoimistoille koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusolosuhteisiin, hän lähestyy aihetta sekä tilitoimiston että asiakkaiden näkökulmasta, asiakkaiden kokemiin haasteisiin.

Esityksen aiheita ovat palvelutuotannon haasteet ja sopimukset, asiakkaiden maksuviitteet ja sopimukset, etätyö – sopimukset ja tietotekniikka, asiakkaan kassanhallinnan neuvot sekä palkanlaskennan tilanteet.

Suunnittelu ja varautuminen

Etätöihin siirtyminen pienentää tartuntariskiä, mikä on tärkeää erityisesti riskiryhmiin kuuluvilla. Pyritään minimoimaan sairastuvuus ja sairauspoissaolot. Etätyön tekemisestä on sovittava työntekijän kanssa. Kotona tulee käyttää mieluummin työnantajan työkäyttöön antamaa kannettavaa kuin omaa läppäriä; samaa konetta ei saisi käyttää yksityistarkoitukseen. Toki pakon edessä myös kotikoneiden käyttöä voi harkita. Suomi.fi -tunnistautumiseen tulee käyttää vain omia henkilökohtaisia pankkitunnuksia, jotka eivät ole muiden perheenjäsenten käytössä. Eri ohjelmistojen salasanat pitää säilyttää turvallisesti. GDPR -määräykset tulee muistaa, mutta toisaalta myös palkanmaksut on turvattava – arkijärjen käyttö ja pieni jousto poikkeustilanteessa sallittaneen. Ilmaisia etäyhteysvälineitä on tarjolla lukuisia, esim. Whatsapp, Facebookin Messenger, Skype, Googlen Hangouts, Zoom ja Microsof Teams. Whatsapilla ja Messengerillä on myös mahdollista toteuttaa ryhmävideopuheluita. Suosittelen katsomaan YLE:n Digitreenin aiheesta etäpalaveri verkossa, sen opastuksella pääsee hyvin alkuun esim. etäkokousten järjestämisessä. Linkki: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/20/digitreenit-tyokaluja-erilaisten-etapalaverien-pitoon-verkossa

Ylivoimainen este

Viranomaisen määräämä karanteeni työpaikalla / joukkosairastuminen saattaa täyttää TAL2018 -sopimuksen ylivoimaisen esteen kriteeristön, jos työtä ei voida ratkaista etätyöskentelyin tai muilla ratkaisuilla. Ylivoimaisen esteen kyseessä ollessa osapuolten on mahdollista irtaantua sopimuksen mukaisesta palvelusta. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä ilmoitetaan viipymättä asiakkaille. Katso erillinen artikkeli (tekeillä) Puumalan Tilipalvelun käytännöt palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi.

Keinoja kassakriisin välttämiseksi

Käy läpi yritystoiminnan (ja myös henkilökohtaiset) kulut, analysoi, onko siellä sellaisia, joita voi välittömästi karsia, pienentää, siirtää myöhemmäksi.

Selvitä mahdollisuudet henkilöstökulujen vähentämiseksi. Elinkeinoelämän keskusliitto: Korona-helpotuksia lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön. Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Muutosten voimaantuloajankohdasta kerrotaan heti, kun se on selvillä. Tämänhetkisen hyvin alustavan arvion mukaan alla olevat, lakimuutoksia edellyttävät kohdat voisivat tulla voimaan 1.4.2020 ja ne olisivat voimassa noin 3 kuukauden ajan. Muutokset koskevat vain työlainsäädäntöä ja yksityistä sektoria. Alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on sovittu laista poikkeavasti, työnantajan tulee jatkossakin noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä lain sijaan. Nopeutettu lomautusprosessi: lue lisää linkin takaa. https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/20/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/

Asiakkaan kulujen maksuehdot; voidaanko joidenkin laskujen maksamista siirtää? Myynnin maksuehdot; voidaanko suoritusten kotiuttamista nopeuttaa. Myyntisaatavien rahoitusmahdollisuus on myös mahdollista. Erilaiset rahoitusyritykset tarjoavat myyntisaatava- ja/tai laskurahoituspalvelua.

Investointien lykkääminen. Laskelmat lisärahan tarpeesta ja lisärahan lähteiden kartoittaminen. Mahdollista myös koettaa hankkia uusia rahoittajia ja/tai uusia omistajia. Korkotaso on alhainen ja ennuste on että pysyy vielä pitkään. Mahdollisuudet nopeaan lisämyyntiin?

Nyt kannattaa seurata tarkasti verottajan ja yhteiskunnan tarjoamia kädenojennuksia ja huojennuksia ja ottaa hyödyt heti käyttöön. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoitusten myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyjen hakemisen ehtoja on helpotettu 25.3.2020 alkaen. Ennakkoveron muutosta kannattaa hakea Omaverossa, jos yrityksen tulos vaikuttaa jäävän odotettua pienemmäksi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/

Kansalaisaloite

Pasi Partanen on 21.3.20 laatinut kansalaisaloitteen Arvonlisäveron poistaminen poikkeustilanteissa. ”Ehdotamme että kaikki arvonlisäverokannat poistetaan poikkeus- ja kriisitilanteissa niiltä yrityksiltä, joiden liiketoimintaan poikkeustilanteella on olennaista negatiivista vaikutusta. Aloite koskee lisäystä arvonlisäverolakiin sekä valmiuslakiin arvonlisäveron poistamisesta poikkeusoloissa. Tällä viitataan valmiuslain 1 luvun 3§:ään kirjattuja poikkeusolojen määritelmää…” Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen, esim. omat pankkitunnukset. Äänten keräys on voimassa 21.9.2020 asti. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Ohessa linkki kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6284

Rahoituslähteitä

Suomen Yrittäjien ekonomistit listasivat rahoituslähteet koronakriisissä. Linkin takaa mm. seuraavista aiheista. https://www.yrittajat.fi/uutiset/622423-yrittaja-tassa-ovat-rahoituslahteet-koronakriisin-yli#9ec9f3cc

Tavoitteena on turvata elinkelpoisten yritysten toiminnan jatkuvuus ja toimintaedellytykset. Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen. Finnvera toimii tällä hetkellä vain pankkien kautta antamalla erilaisia takauksia, suoria lainahakemuksia ei juuri nyt käsitellä.

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin, eli matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 150 miljoonaa euroa.

Ely-keskukset tarjoavat kehittämisavustuksia: ELY-keskukset saavat lisätalousarviossa 50 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Rahoitus on kehittämisavustusten muodossa jaettavaa rahoitusta ja se suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Tavoitteena on, että uutta rahoitusta voisi hakea viikosta 13 alkaen. Lisäksi ELY-keskukset nopeuttavat tukien maksatuksia.

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja ohjeistaa, miten toimia koronakriisin aiheuttamissa tilanteissa. https://www.suomi.fi/etusivu/

Kommentoi