Omistajien ja edunsaajien tiedot Kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Tee ilmoitus 1.7.2019 klo 14 alkaen – 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen. Huom. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.                      

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen? Katso edunsaaja-apuri:                                                                                                

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html#millointaytyyilmoittaa

Kommentoi