Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2021

Kokopäiväraha 44 eur Osapäiväraha 20 eur Ateriakorvaus 11 eur Kilometrikorvaus 0,44 eur https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/