Tärkeitä lukuja 2020

  2020 2019
Työeläkevakuutusmaksut
Työntekijämaksu 17 – 52 -vuotiaat
Työntekijämaksu 53 – 62 -vuotiaat
Työntekijämaksu 63 – 67 -vuotiaat
Työnantajan työeläkemaksu keskimäärin

7,15 %
8,65 %
7,15 %
24,8 %

6,75 %
8,25 %
6,75 %
25,2 %
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu, maksetaan verohallinnolle muiden oma-aloitteisten verojen yhteydessä) 16 – 67 -vuotiaiden palkoista 1,34 %   0,77 %
YEL (prosenttia YEL-työtulosta
18 – 52 -vuotiaat
53 – 62 -vuotiaat
63 – 67 -vuotiaat
YEL-työtulon alaraja

24,1 %
25,6 %
24,1 %
7 958,99/v

24,1 %
25,6 %
24,1 % 7 799,37/v
Työttömyysvakuutusmaksut 2 125 500 euron palkkasummaan asti
Työntekijän osuus maksusta
Työnantajan osuus maksusta
(YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä)


1,25 %
0,45 %


1,5 %
0,5 %
Työtapaturmavakuutus keskimäärin
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa tai enemmän

0,7 %

0,7 %
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin   0,07 % 0,07 %

Verottomat kustannusten korvaukset 2020, yleisimmät

Kilometrikorvaus 0,43 eur
Kokopäiväraha 43,00 eur
Osapäiväraha 20,00 eur
Ateriakorvaus 10,75 eur

Lähde: Yrittäjät.fi ja Varma

Kommentoi